Contacten

PASTORALE BEREIKBAARHEID

VOOR NORMALE PASTORALE ZAKEN KUNT U BELLEN NAAR

HET PAROCHIECENTRUM OP DINSDAG VAN 9.00 TOT 11.00 UUR (0161) 491201 

Postadres

Parochiekern H. Antonius Abt

Dorpsstraat 48

4861 AD  Chaam

Bereikbaarheid via e-mail

Voor algemene zaken: parochie-chaam@hotmail.com

Voor financiële zaken: pen-aa-chaam@hotmail.com

Let op: deze  e-mailadressen niet gebruiken voor het doorgeven van misintenties!

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Diaken S. Lange, tel. 06-25338903, e-mail: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, e-mail: p.vermeulendekker@gmail.com