Contacten

PASTORALE BEREIKBAARHEID

VOOR NORMALE PASTORALE ZAKEN KUNT U BELLEN NAAR

HET PAROCHIECENTRUM OP DINSDAG VAN 9.30 TOT 11.00 UUR (0161) 491201 

Postadres

Parochiekern H. Antonius Abt

Dorpsstraat 48

4861 AD  Chaam

Bereikbaarheid via e-mail

Voor algemene zaken: parochie-chaam@hotmail.com

Voor financiële zaken: pen-aa-chaam@hotmail.com

Let op: deze  e-mailadressen niet gebruiken voor het doorgeven van misintenties!

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Diaken S. Lange, tel. 06-25338903, e-mail: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl