Archief actueel

Kunst in de Chaamse kerk in het licht gezet door Ruud Ringers

Strooiveldje op kerkhof Chaam ingezegend

Zondag 7 december 2015 heeft pastor Paes het nieuwe strooiveldje op het kerkhof van Chaam ingezegend. Hij gebruikte daarbij onder meer de volgende woorden: “In stof en as keert een mens terug naar de grond van zijn bestaan, de bron van het leven, naar de Schepper van al wat is. Zegen, Heer, deze plek waar wij de as verstrooien van hen die ons in de dood zijn voorgegaan. We geven het prijs aan zon en regen, aan de wind die waait waarheen hij wil. Maar nooit zal verloren gaan wat onze geest vasthoudt: de goedheid en warmte, de liefde die wij aan elkaar besteden.”
Op ons kerkhof kunt u er vanaf nu dus voor kiezen om uw dierbaren te begraven, of na de crematie de urnen te plaatsen in een urngraf of om de as te verstrooien op het strooiveldje. Kiest u voor het uitstrooien op het strooiveldje, dan kunt u er vervolgens voor kiezen om een gedachtenisplaatje te plaatsen bij het strooiveldje.
Inlichtingen bij Kees van den Broek, telefoon 0161-491269