JOURNAAL

 Journaal 2019

 

Januari

Zaterdag 19 januari werden landelijk de klokken geluid ter herinnering aan de actie kerkbalans 2019.

Zondag 20 januari vierden we het feest van patroonheilige Antonius Abt. Aansluitend vond de vrijwilligersbijeenkomst plaats bij het Chaamsche Wapen.

 

Februari

Geen bijzonderheden. 

 

Maart 

Zondag 3 maart was de Carnavalsviering. 

De viering op Aswoensdag, 6 maart, begon om 8 uur, een uurtje later dan men gewend was. 

Zondag 24 maart stelden de aanstaande communicanten zich voor.

 

April

Zondag 14 april vierden we Palmpasen. 

Zaterdag 20 april: in de parochiekerken van Gilze en Baarle-Nassau vond een paaswake plaats.  In onze kerk was er op deze avond geen viering.             

Eind november 2018 werd een oproep gedaan onder de parochianen van de 6 parochies om met voorstellen te komen voor een naam voor onze nieuwe parochie. Uit alle inzendingen werden een viertal namen geselecteerd. Tijdens de vastenperiode konden de parochianen hun stem uitbrengen. Op eerste Paasdag sloot de stembus. De meerderheid van de ongeveer 280 uitgebrachte stemmen ging naar Johannes de Doper.

 

Mei 

Elke dinsdagavond werd traditiegetrouw ter ere van Maria gebeden en gezongen bij de Mariakapel ‘Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw’ aan de Kapelweg.  

Zondag 19 mei deden 19 jongens en meisjes hun Eerste Communie.

De nieuwe naam van de parochie werd officieel bekend gemaakt: Sint Jan de Doper, naamdag 24 juni. De 6 bestaande kerken behouden hun naam en blijven ook hun patroonheiligen gedenken.

 

Juni 

Zaterdag 15 juni vond in de parochiekerk van Baarle-Nassau de dankviering plaats voor en door de communicanten van het afgelopen jaar. 

 

Juli 

Rondje Open Kerk: In de zomermaanden kon men de regiokerken van binnen bezichtigen. 

Zondag 7 juli was het koor van de Elisabethparochie uit Terneuzen te gast in onze kerk. 

Van 9 tot en met 11 juli vond voor de 83e keer het Ziekentriduüm in Breda plaats.

Augustus 

Zaterdag 10 augustus zou de Eucharistieviering plaatsvinden bij de Mariakapel aan de Kapelweg. Vanwege het onstuimige weer ging dit echter niet door en vond deze in de kerk plaats. 

Zondag 18 augustus werd het kerkkoor uit Berkel Enschot  in onze kerk verwelkomt.

 

September

Zaterdag 7 september vond de presentatieviering van diaken Stefan Lange plaats in Alphen. 

Zondag 8 september werden in samenwerking met de Zonnebloem, afd. Chaam, onze zieken en hulpbehoevenden in het zonnetje gezet vanwege Ziekenzondag

Zondag 15 september ging kapelaan Ceriani voor de laatste keer voor tijdens de Eucharistieviering. Na de dienst kon men persoonlijk afscheid van hem nemen. Gedurende 11 maanden was de kapelaan werkzaam in onze parochies. Hij werd benoemd tot pastoor van de Sint Elisabeth Parochie in Raamsdonksveer.

 

Oktober

In deze maand werd begonnen met de renovatie van de torenspits. Na de storm van zondag 10 maart ontstond een gat in de ui, aan de zuidkant van de toren. Er werd een hoge steiger gebouwd tot aan het kruis, deze werd later samen met de torenhaan met een kraan eraf getild. De werkzaamheden zullen afhankelijk van het weer zeker drie maanden in beslag gaan nemen.  

Zondag 13 oktober zong het parochiekoor van Alphen tijdens de viering. 

Zaterdag 26 oktober was in de kerk van Baarle-Nassau de presentatieviering van de aanstaande vormelingen.

In onze kerk vond op dezelfde avond vanwege 75-jaar bevrijding een bijzonder concert plaats waaraan de Chaamse Harmonie en koorleden van o.a. Cambokoor, Fioretti en Euterpe hun muzikale medewerking verleenden.

 

November 

Zondag 3 november werden tijdens de viering van 11.00 uur onze overledenen herdacht. Aansluitend vond de zegening van de graven op het kerkhof plaats. 

Zondag 10 november vierden we het feest van Sint Maarten.

 

December 

Vrijdag 13 december: Christmas Fever, in de vroege avond kon men in een sfeervolle kerk een kaarsje aansteken en/of een wens of intentie afgeven. Velen maakten hiervan gebruik. De momenten van stilte werden afgewisseld met kerstliederen door verschillende koren gezongen. 

Er werd een nieuw bestuur samengesteld, uit elk van de huidige parochiebesturen een persoon. 

Tenslotte nog enkele getallen 

Gedoopt                        13 

Eerste H. Communie      19 

H. Vormsel (regio)           0 

Huwelijk                         1 

Overleden                      18  (11 begraven;  7 gecremeerd)