Kerkberichten

Parochiekern H. Antonius Abt Chaam                                    Onderdeel van parochie Sint Jan de Doper 

 

 Vrijdag 24 november 10.30 uur:        Viering in de Geerhof

                                                          

Zondag 26 november 09.30 uur:      Viering

                                                           m.m.v. het Cambokoor

                                                           Jgt. Petrus Govers

                                                           Jgt. Johanna Michielsen-Jacobs en Charles Michielsen

                                                           Janus Geerts

                                                           Frank Donkers

                                                           Toon van Riel (nms Cambokoor)

                                                           Drik en Trees van Riel-Aerts

                                                           Geert en Rina van Riel

                                                           Petra van Riel-Collé

                                                           Ouders van den Broek-Embregts

                                                           Anna en Piet Koijen

                                                           Frans Verboven

                                                           Jan Jacobs

 

   

Vieringen Chaam

Kerk: elke drie weken op zondag om 09.30 uur.     

Geerhof: elke 2e en 4e vrijdag in de maand om 10.30 uur.

Natuurlijk bent u ook welkom bij een viering in een van onze andere regioparochies.

 

Mariakapel

De Mariakapel van onze kerk is dagelijks geopend

 

Websites

Parochiekern H. Antonius Abt:         www.parochie-chaam.nl

Parochie Sint Jan de Doper:            www.sint-jan-de-doper.nl

 

Parochiesecretariaat

Elke eerste dinsdag van de maand van 9.30 tot 11.00 uur, telefoon (0161)  491201.

Geopend op: 5 sep; 3 okt; 7 nov; 5 dec.

 

Het parochiesecretariaat is bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk.

Misintenties graag in de brievenbus van de kerk. Deze bevindt zich aan de rechterkant in de muur naast de zijdeur. Uiteraard kunt u ze ook afgeven als het secretariaat geopend is. Voor vragen: 0161 – 491201 of email: parochie-chaam@hotmail.com

Misintenties: per intentie: € 12,-- (per persoon of echtpaar)

 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Diaken S. Lange, tel. 06-25338903, e-mail: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl

Pastoraal-werkster: P Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, e-mail: p.vemeulendekker@gmail.com