Kerkberichten

Parochiekern H. Antonius Abt Chaam

                                  Onderdeel van parochie Sint Jan de Doper

 

Vrijdag  27 jan 10.00 uur:       Viering in de Geerhof

                                               Jgt. Piet van Raak

 

Zondag  5 feb 09.30 uur:        Eucharistieviering

                                               m.m.v. het Cambokoor

                                               Jgt Liza Pijpers-Vlaminckx

                                               Jgt. Jan Adams

                                               Jgt. Peter Verheijen

                                               Jgt. Jan Jacobs

                                               Jgt. Charel Michielsen en Johanna Michielsen-Jacobs

                                               Bernadette Veth-van der Heijden

                                               Cor van Alphen-van Raak

                                               Thea van den Hondel-van Heck

                                              

Vieringen Chaam

Kerk: elke drie weken op zondag om 09.30 uur.           

Geerhof: elke 2e en 4e vrijdag in de maand om 10.00 uur.

Natuurlijk bent u ook welkom bij een viering in een van onze andere regioparochies.

 

Mariakapel

de Mariakapel van de kerk is dagelijks geopend.


Koffie

Na elke viering in onze kerk is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.


Parochiesecretariaat

Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur, telefoon (0161)  491201.

Het parochiesecretariaat is bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk.

 

Misintenties

Vanaf 1 januari zijn de kosten per intentie: € 12,--

U kunt uw intentie(s) dinsdagmorgen afgeven op het parochiesecretariaat of schriftelijk in een enveloppe in de brievenbus van de kerk met vermelding van de intentie(s) en uw telefoonnummer, zodat wij u kunnen bereiken indien nodig. U kunt uw enveloppe met intentie(s) ook afgeven bij dhr. Kees van den Broek, Wouwerdries 11.

 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Diaken S. Lange, tel. 06-25338903, e-mail: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl

Pastoraal-werkster: P Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, e-mail: p.vemeulendekker@gmail.com