Algemeen

R.K. KERK H. ANTONIUS ABT

Postadres:

Parochiekern H. Antonius Abt

Dorpsstraat 48  

4861 AD  Chaam 

 

 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl

Diaken S. Lange, tel. 06-25338903, e-mail: diakenstefanlange@gmail.com

VIERINGEN  IN CHAAM

  • R.K. Kerk: elke 2de en 4de zondag om 9.30 uur
  • Geerhof: elke 2de en 4de vrijdag om 10.30 uur
  • De Mariakapel is overdag geopend.

Regio 

Weekend: zaterdag 19.00 uur Gilze – Baarle

                zondag    09.30 uur Riel – Chaam

                zondag    11.00 uur parochiekerk te Alphen (altijd) eucharistie

 

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk:

geopend elke eerste dinsdag van 09.30 tot 11.00 uur, telefoon (0161)  491201.
Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven. Graag in een enveloppe met vermelding van de intentie(s) en € 12,00 per intentie in de brievenbus van de kerk: Dorpsstraat 48. Gelieve ook uw telefoonnummer te vermelden, zodat het secretariaat contact met u kan opnemen, indien er eventueel vragen of onduidelijkheden zijn. Voor vermelding bij de kerkberichten in ‘Ons Weekblad’ dient u de misintentie(s) twee weken voorafgaand aan de betreffende viering op te geven.

E-mail adressen

De parochie is ook bereikbaar via e-mail:

Voor algemene zaken: parochie-chaam@hotmail.com

Voor financiële zaken: pen-aa-chaam@hotmail.com

Let op: deze mailadressen niet gebruiken voor het doorgeven van misintenties!

Brievenbus

De brievenbus van de parochie vindt u naast de zijdeur van de kerk aan de kant van het pad naar het kerkhof. 

De H.Antonius patroonheilige van de parochie

Kapel Maria ter Sneeuw bij Tijskes bos

Pastoraal team en bisschop J. Liesen